Hälsinglands Entreprenör - ett stipendium till Lasse Svenders minne

Hälsinglands Entreprenör - Ett stipendium till Lasse Svenders minne.

Lasse Svender var fram till sin död i augusti 2006 en föredömlig och framgångsrik entreprenör i Hälsingland. Hans aktiva ägande i Ljusdals-Posten , Hälsingetidningar , Bruks Klöckner och Edsbyverken kombinerades med uppdrag för samhällets utveckling genom exempelvis Tillväxtrådet , Företagarna och Almi Företagspartner .

Hälsinglands kommuner, Företagarna i Gävleborg, Ljusdals Invest och Hälsingetidningar startade under 2006 tillsammans med Lasse Svenders anhöriga insamlingsstiftelsen "Hälsinglands entreprenör" till Lasse Svenders minne.

Insamlingsstiftelsens syfte är att stimulera goda entreprenörer och företagare samt uppmuntra initiativ och arbete för utvecklingen av Hälsingland, genom att årligen, under minst 10 år, utdela stipendiet "Hälsinglands Entreprenör" med diplom och prissumman 25.000 kr. Stipendiet delas vid lämpligt tillfälle ut till en person eller företag som utmärker sig genom sina insatser.

Stipendiet "Hälsinglands entreprenör" ska gå till skickliga, samhällsengagerade entreprenörer som bidragit positivt till Hälsingland och dess utveckling och som agerar med god etik och moral. För mer information se Kriterier. För att lämna namnförslag på lämpliga kandidater gå till Nominera stipendiat .

Stipendiet kommer att delas ut tills dess att det ej finns några medel kvar i insamlingsstiftelsen, förhoppningen är att kunna dela ut stipendiet i minst 10 år. Under Stödja Stipendiet kan du läsa mer om hur du kan stödja stipendiet med ett ekonomiskt bidrag.

Åke Sonerud, OilQuick AB, har utsetts till Hälsinglands Entreprenör 2016!

Bild
Fotograf. Maria G Nilsson

Läs mer under Årets Stipendiat

Insamlingsstiftelsen "Hälsinglands entreprenör" till Lasse Svenders minne.

Vi som stödjer
Carwallas Invest
Ljusdals Invest
Edsbyverken
Närljus
Företagarna Gävleborg
Söderhamns kommun
Mekanotjänst
Nordea
Bollnäs Kommun
Ljusdals Kommun
OKAB
Hälsingetidningar
webproduktion: zoot